برای عضویت در کانال تلگرام ما کلیک کنید
تعرفه های ارسال آگهی
توضیحات

تعداد دفعات ارسال در کانال

مدت زمان ماندگاری آگهی در کانال

مدت زمان ماندگاری آگهی در سایت

ثبت آگهی در بخش ویژه سایت

ثبت آگهی در پیج اینستاگرام

مدت زمان ماندگاری پست آخر کانال

تعداد عناوین شغلی مجاز در آگهی

تعرفه سفارش

بسته برنزی

تعداد دفعات ارسال در کانال : 1 بار

مدت زمان ماندگاری آگهی در کانال : 15 روز

مدت زمان ماندگاری آگهی در سایت : 30 روز

ثبت آگهی در بخش ویژه سایت :

ثبت آگهی در پیج اینستاگرام :

مدت زمان ماندگاری پست آخر کانال :

تعداد عناوین شغلی مجاز در آگهی : فقط 1 عنوان شغلی

8 هزار تومان

بسته نقره ای

تعداد دفعات ارسال در کانال : 1 بار

مدت زمان ماندگاری آگهی در کانال : دائمی

مدت زمان ماندگاری آگهی در سایت : 30 روز

ثبت آگهی در بخش ویژه سایت :

ثبت آگهی در پیج اینستاگرام :

مدت زمان ماندگاری پست آخر کانال : 4 ساعت

تعداد عناوین شغلی مجاز در آگهی : تا 2 عنوان شغلی

10 هزار تومان

بسته طلایی

تعداد دفعات ارسال در کانال : 1 بار

مدت زمان ماندگاری آگهی در کانال : دائمی

مدت زمان ماندگاری آگهی در سایت : 30 روز

ثبت آگهی در بخش ویژه سایت :

ثبت آگهی در پیج اینستاگرام :

مدت زمان ماندگاری پست آخر کانال : 6 ساعت

تعداد عناوین شغلی مجاز در آگهی : تا 3 عنوان شغلی

12 هزار تومان

بسته الماسی

تعداد دفعات ارسال در کانال : 2 بار

مدت زمان ماندگاری آگهی در کانال : دائمی

مدت زمان ماندگاری آگهی در سایت : 30 روز

ثبت آگهی در بخش ویژه سایت :

ثبت آگهی در پیج اینستاگرام :

مدت زمان ماندگاری پست آخر کانال : 6 ساعت

تعداد عناوین شغلی مجاز در آگهی : تا 4 عنوان شغلی

18 هزار تومان

توجه!